Skip to content
Skip Start

聯絡我們

香港高等教育科技學院(柴灣校園)

地址 香港柴灣盛泰道133號
電話 3890 8000
傳真 3890 8339
電郵 info@thei.edu.hk

 

香港高等教育科技學院(青衣校園)

地址 新界青衣島青衣路20A號
電郵 info@thei.edu.hk