Skip to content
Skip Start

指定專業/界別課程資助計劃 (SSSDP)

2019/20學年指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)

  獲納入SSSDP 課程         

      學費       

  入學成績         

  入學申請         

剩餘資助學額       

入學申請

大學聯合招生辦法申請人  

申請人可以通過「大學聯合招生辦法」(聯招)申請入讀「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP) 下的全日制學士學位課程。詳情請參閱SSSDP網頁。

 

詳情請參考:
http://www.jupas.edu.hk/tc/eligibility/